Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
129
Atskaņošana/rediģēšana
Rediģētie fotoattēli tiek saglabāti kā jauni faili ar citiem failu nosaukumiem. 
Dažos režīmos uzņemtos fotoattēlus nevar rediģēt ar funkciju Attēla 
rediģēšana.
Attēlu rediģēšana,
 
Atskaņošanas režīmā ritiniet līdz fotoattēlam un tad nospiediet 
[f] 
ĺ
iespēju.
• 
Attēlus atskaņošanas režīmā var arī rediģēt, izvēloties fotoattēlu un tad 
nospiežot [m] 
ĺ
 z 
ĺ
 Rediģēt attēlu
• 
Daži attēli var nebūt rediģējami ar funkciju Attēla rediģēšana. Šajā gadījumā 
izmantojiet ierīces komplektā iekļauto rediģēšanas programmatūru.
• 
Kamera saglabās rediģētos fotoattēlus kā jaunus failus.
• 
Rediģējot fotoattēlus, kamera automātiski samazina to izšķirtspēju. Manuāli 
pagriezto fotoattēlu vai fotoattēlu, kuru izmērs tika manuāli mainīts, 
izšķirtspēja netiek automātiski samazināta.
• 
Skatot failus kā mapi, rediģēt fotoattēlus nav iespējams. Lai rediģētu 
fotogrāfiju, atveriet mapi un izvēlieties fotoattēlu, kuru vēlaties rediģēt.
Fotoattēla apgriešana
Pieskarieties pie 
 
ĺ
 
.
Velciet lodziņa malas, lai pielāgotu apgabala izmēru.
Velciet lodziņu, lai mainītu apgabala atrašanās vietu.
Nospiediet [f] vai pieskarieties pie Gatavs
Pieskarieties pie  , lai saglabātu.
Fotoattēlu rediģēšana