Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
130
Atskaņošana/rediģēšana > 
Fotoattēlu rediģēšana
Fotoattēla pagriešana
Pieskarieties pie 
 
ĺ
  .
Pieskarieties iespējai.
Pagriezt : Pa labi 90˚
Atcelt
Gatavs
Nospiediet [f] vai pieskarieties pie Gatavs.
Pieskarieties pie  , lai saglabātu.
• 
Jūs varat arī pagriezt fotoattēlu atskaņošanas režīmā, nospiežot [m], un 
tad izvēloties z 
ĺ
 Pagriezt 
ĺ
 vēlamo iespēju.
• 
Kamera pārrakstīs oriģinālo failu.
Fotoattēlu izmēru maiņa
Mainiet fotoattēla izmēru un saglabājiet to ka jauno failu.
Pieskarieties pie 
 
ĺ
 
.
Pieskarieties iespējai.
Izmēra maiņa : 10.1M 3:2
Atcelt
Gatavs
Nospiediet [f] vai pieskarieties pie Gatavs.
Pieskarieties pie  , lai saglabātu.
Pieejamās izmēru maiņas iespējas atšķiras atkarībā no fotoattēla oriģinālā 
izmēra.