Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
135
Bezvadu tīkls
Savienojuma izveidošana ar bezvadu lokālo tīklu un tīkla iestatījumu konfigurēšana
Uzziniet, kā izveidot savienojumu ar AP, kad esat bezvadu lokālā tīkla 
darbības diapazonā. Varat arī konfigurēt tīkla iestatījumus.
Savienojuma izveide ar bezvadu lokālo tīklu
Pagrieziet režīmu pārslēgu uz B.
Izvēlieties 
, 
, vai 
.
Sekojiet ekrāna instrukcijām līdz parādās Wi-Fi iestatījums 
ekrāns.
• 
Dažos režīmos, nospiediet [f], un tad izvēlieties Wi-Fi iestatījums.
• 
Kamera automātiski meklē pieejamas AP ierīces.
Izvēlieties AP.
Samsung1
Samsung2
Samsung3
Samsung4
Wi-Fi iestatījums
Atsvaidzināt
• 
Lai atsvaidzinātu pieejamos AP, izvēlieties Atsvaidzināt.
• 
Izvēlieties Pievienot bezvadu tīklu, lai manuāli pievienotu AP. AP 
vārdam jābūt angļu valodā, lai AP varētu pievienot manuāli.
Ikona
Apraksts
Ekspromts AP
Drošs AP
WPS AP
Signāla stiprums
Nospiediet [F] vai pieskarieties 
, lai atvērtu tīkla 
iestatījumu iespējas.
• 
Ja tiek izvēlēts aizsargāts AP, tiek parādīts uznirstošais logs. Ievadiet 
nepieciešamās paroles, lai izveidotu savienojumu ar bezvadu lokālo 
tīklu. Informāciju par teksta ievadi skatiet "Teksta ievade". (139. lpp.)
• 
• 
Ja atlasīsit nedrošu AP, kamera izveidos savienojumu ar bezvadu 
lokālo tīklu.
• 
Ja izvēlēsities AP, kas atbalsta WPS profilu, izvēlieties   
ĺ
 WPS PIN 
savienojums un AP ierīcē ievadiet PIN kodu. Savienojumu ar AP 
ierīci, kas atbalsta WPS profilu, var izveidot arī kamerā izvēloties   
ĺ
 WPS pogas savienojums un pēc tam nospiežot pogu WPS uz 
AP ierīces.
• 
Vienu AP var ietvert sarakstā divreiz ar dažādu frekvenci, jo kamera 
atbalsta duālās frekvenču joslas funkciju.
• 
Ja parādās uznirstošais ziņojums par datu ievākšanas regulām, 
izlasiet to un piekrītiet tam.