Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
137
Bezvadu tīkls > 
Savienojuma izveidošana ar bezvadu lokālo tīklu un tīkla iestatījumu konfigurēšana
Pieteikšanās pārlūkprogrammas 
izmantošana
Varat ievadīt savu pieteikšanās informāciju pieteikšanās pārlūkprogrammā, 
kad pieslēdzaties dažiem AP, koplietošanas pakalpojumiem vai 
mākoņpakalpojumu serveriem.
Ikona
Apraksts
Aizvērt pieteikšanās pārlūkprogrammu.
Pāriet uz iepriekšējo lapu.
Pāriet uz nākamo lapu.
Apturēt lapas ielādi.
Pārlādēt lapu.
• 
Atkarībā no lapas, kam esat pieslēdzies, var nebūt iespējams izvēlēties dažus 
elementus. Tas nenorāda uz funkciju traucējumiem.
• 
Pēc pieteikšanās noteiktās lapās pieteikšanās pārlūks var neaizvērties 
automātiski. Šādā gadījumā aizveriet pieteikšanās pārlūku, pieskaroties 
un pēc tam turpiniet vajadzīgo darbību.
• 
Pieteikšanās lapas ielāde var būt ilgāka atkarībā no lapas lieluma un tīkla 
ātruma. Šādā gadījumā nogaidiet, līdz tiks parādīts pieteikšanās informācijas 
ievades logs.