Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
141
Bezvadu tīkls
Failu automātiskā saglabāšana viedtālrunī
Kamera izveido savienojumu ar viedtālruni, kas atbalsta AutoShare 
funkciju bezvadu lokālajā tīklā. Kad uzņemat fotoattēlu ar kameru, 
fotoattēls tiek automātiski saglabāts viedtālrunī.
• 
AutoShare funkciju atbalsta viedtālruņi vai planšetdatori, kas darbojas ar 
Android OS vai iOS. (Daži modeļi var neatbalstīt atsevišķas funkcijas.) Pirms 
šīs funkcijas izmantošanas atjauniniet ierīces programmaparatūru līdz 
jaunākajai versijai. Ja programmaparatūras versija nav visjaunākā, šī funkcija 
var nedarboties pareizi. 
• 
Pirms šis funkcijas izmantošanas, jums ierīcē vajadzētu instalēt Samsung 
SMART CAMERA App. Lietojumprogrammu var lejupielādēt no vietnēm 
Samsung Apps, Google Play Store vai Apple App Store. Samsung SMART 
CAMERA App ir saderīga ar Samsung kameru modeļiem, kas ražoti 2013. gadā 
vai vēlāk. 
• 
Ja iestatīsiet šo funkciju, iestatījums saglabājas, pat ja maināt uzņemšanas 
režīmu.
• 
Šī funkcija var nebūt atbalstīta dažos režīmos vai var nebūt pieejama ar dažām 
uzņemšanas iespējām.
Uzņemšanas režīmā nospiediet 
 
ĺ
 
.
• 
Jūs varat arī nospiest [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 AutoShare 
ĺ
 Ieslēgt.
• 
Ja parādās uznirstošais logs, kas norāda, ka nepieciešams 
lejupielādēt lietojumprogrammu, izvēlieties Tālāk.
Viedtālrunī aktivizējiet Samsung SMART CAMERA App.
• 
iOS ierīcēs pirms programmas ieslēgšanas ieslēdziet Wi-Fi funkciju.
• 
Lai automātiski palaistu programmu viedtālrunī, kurā ir aktivizēta 
NFC funkcija, ieslēdziet funkciju un novietojiet viedtālruni blakus 
kameras NFC atzīmei (32. lpp.). Pārbaudiet, vai kamera ir savienota 
ar kameru un tad turpiniet ar 5. darbību.
Izvēlieties kameru no saraksta un savienojiet viedtālruni ar 
kameru.
• 
Viedtālrunis vienā reizē var izveidot savienojumu tikai ar vienu 
kameru.