Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
142
Bezvadu tīkls > 
Failu automātiskā saglabāšana viedtālrunī
Kamerā ļaujiet viedtālrunim izveidot savienojumu ar kameru.
• 
Ja viedtālrunis jau bija iepriekš savienots ar kameru, savienojums 
tiks izveidots automātiski.
• 
Kameras ekrānā parādīsies ikona, kas rāda savienojuma  
statusu (
).
Uzņemiet fotoattēlu.
• 
Uzņemtais fotoattēls tiek saglabāts kamerā un tad tiek nosūtīts 
uz viedtālruni. Ja nav ievietota atmiņas karte vai atmiņa ir pilna, 
uzņemtais fotoattēls tiek pārsūtīts uz viedtālruni nesaglabājot 
kamerā.
• 
Ja ierakstījāt video, tas tiek saglabāts tikai kamerā.
• 
Attēls, kas uzņemts laikā kad ierakstāt video, netiek saglabāts 
viedtālrunī. 
• 
Ja viedtālrunī ir aktivizēta GPS funkcija, kopā ar uzņemto fotoattēlu 
tiks saglabāta GPS informācija.