Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
144
Bezvadu tīkls > 
Fotoattēlu un video pārsūtīšana uz viedtālruni
Viedtālrunī aktivizējiet Samsung SMART CAMERA App.
• 
iOS ierīcēs pirms programmas ieslēgšanas ieslēdziet Wi-Fi funkciju.
• 
Lai automātiski palaistu programmu viedtālrunī, kurā ir aktivizēta 
NFC funkcija, ieslēdziet funkciju un novietojiet viedtālruni blakus 
kameras NFC atzīmei (32. lpp.). Pārbaudiet, vai kamera ir savienota 
ar kameru un tad turpiniet ar 7. darbību.
Izvēlieties kameru no saraksta un savienojiet viedtālruni ar 
kameru.
• 
Viedtālrunis vienā reizē var izveidot savienojumu tikai ar vienu 
kameru.
Kamerā ļaujiet viedtālrunim izveidot savienojumu ar kameru.
• 
Ja viedtālrunis jau bija iepriekš savienots ar kameru, savienojums 
tiks izveidots automātiski.
Viedtālrunī vai kamerā izvēlieties failus, ko pārsūtīt no 
kameras.
Viedtālrunī pieskarieties kopēšanas pogai vai kamerā, 
izvēlieties Sūtīt.
• 
Kamera sūtīs failus uz viedtālruni.