Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
148
Bezvadu tīkls > 
Viedtālruņa izmantošana aizvara palaišanai
Kamerā ļaujiet viedtālrunim izveidot savienojumu ar kameru.
• 
Ja viedtālrunis jau bija iepriekš savienots ar kameru, savienojums 
tiks izveidots automātiski.
Viedtālrunī atlasiet q, lai atvērtu viedo paneli.
Viedtālrunī iestatiet šādas uzņemšanas iespējas.
• 
Izmantojot šo funkciju, nav pieejamas dažas kameras pogas.
• 
Izmantojot šo funkciju, tālrunī nedarbosies aizvara poga un 
tālummaiņas poga.
• 
Dažas uzņemšanas iespējas nav atbalstītas.
• 
Uzņemšanas iespējas, kuras jūs esat iestatījis tiks saglabātas kamerā 
arī pēc tam, kad savienojums ar viedtālruni būs pārtraukts.
Pieskarieties 
, lai atgrieztos uzņemšanas ekrānā. 
Pieskarieties un turiet 
, lai iestatītu fokusu un tad atlaidiet, 
lai uzņemtu fotoattēlu.
• 
Pieskarieties 
, lai ierakstītu video un pieskarieties 
, lai apturētu 
video.
• 
Ja viedtālrunī ir aktivizēta GPS funkcija, kopā ar uzņemto fotoattēlu 
tiks saglabāta GPS informācija. 
• 
Fokuss tagad ir automātiski iestatīts uz Daudzpunktu AF
• 
Lietojot šo funkciju, ideālais attālums starp kameru un viedo tālruni ir atkarīgs 
no apkārtnes.
• 
Lai varētu izmantot šo funkciju, viedtālrunim jāatrodas 7 m rādiusā no 
kameras.
• 
Pēc 
 atlaišanas viedtālrunī paies mazliet laika, līdz tiks uzņemts attēls.
• 
Ja faila saglabāšanas iespēja ir iestatīta uz Viedtālrunis + Kamera, tikai 
fotoattēli tiks pārnesti uz viedtālruni. (Video un RAW faili netiks pārnesti.)
• 
Funkcija Remote Viewfinder tiks deaktivizēta, ja:
 
-
tālrunī tiek saņemts ienākošs zvans;
 
-
kamera vai viedtālrunis tiek izslēgts;
 
-
ierīcei pārtrūkst savienojums ar WLAN;
 
-
Wi-Fi savienojums ir vājš vai nestabils;
 
-
jūs neveiksiet nekādas darbības aptuveni 3 minūtes, kamēr izveidots 
savienojums;
 
-
mapes un faila numurs ir maksimālās vērtības.