Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
150
Bezvadu tīkls > 
Baby Monitor izmantošana
Sāciet video tiešraides vai skaņas novērošanu.
• 
Savā viedtālrunī skatieties kameras video tiešraidi. Video 
novērošanas laikā pieskarieties 
 pogai viedtālrunī, lai apturētu 
video straumēšanu. Ja kamera uztvers skaņu, jūs par to tiksiet 
informēts saņemot brīdinājuma signālu jūsu viedtālrunī.
• 
Laikā kad vērojiet video tiešraidi savā viedtālrunī, video netiek saglabāti 
kamerā.
• 
Ja novērojamā vieta ir tumša, pieskarieties 
, lai ieslēgtu AF 
palīgapgaismojumu.
• 
Skaņas novērošanas laikā, viedtālrunī atskanēs brīdinājuma signāls, ja 
kamera uztvers skaņu īsā laikā skaļumā, kas pārsniegs norādīto līmeni. 
• 
Video tiešraides novērošanas laikā, viedtālrunī netiks atskaņots 
brīdinājuma signāls, pat ja kamera uztvers skaņu.
Pieskarieties 
, lai izietu no Samsung Home Monitor 
lietojumprogrammas.
Skaņas līmeņa pielāgošana brīdinājuma 
signāla aktivizācijai
Jūs varat iestatīt skaņas līmeni, kas aktivizēs brīdinājuma signālu, kad 
izmantojat skaņas novērošanu. Nospiediet [D/I], lai pielāgotu 
skaņas līmeni.
Skaņas līmenis 
brīdinājuma signāla 
aktivizācijai:
Kad kamera uztver 
skaņu, kas uz īstu brīdi 
pārsniedz noteikto 
līmeni, tiks atskaņots 
brīdinājuma signāls.
Iziet
Wi-Fi iestatījums
Neizmantot šo funkciju nelikumīgam darbībām.