Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
151
Bezvadu tīkls
Fotoattēlu un video pārsūtīšana, izmantojot automātisko dublēšanu
Ar kameru uzņemtos fotoattēlus un video klipus uz datoru var nosūtīt 
bezvadu tīklā.
Automātiskās dublēšanas programmas 
instalēšana jūsu datorā
Instalējiet i-Launcher datorā. (181. lpp.)
Pievienojiet kameru datoram, izmantojot USB kabeli.
Kad parādās programmas Automātiskā dublēšana ikona, 
noklikšķiniet uz tās.
• 
Datorā tiks uzstādīta Automātiskā dublēšana programma. Ievērojiet 
ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu instalēšanu.
Atvienojiet USB kabeli.
Pirms programmas instalēšanas nodrošiniet, lai dators būtu pieslēgts tīklam.
Fotoattēlu un videoklipu pārsūtīšana uz 
datoru
Pagrieziet režīmu pārslēgu uz B.
Izvēlieties 
.
• 
Ja parādās uznirstošais logs, kas norāda, ka nepieciešams 
lejupielādēt lietojumprogrammu, izvēlieties .
• 
Kamera automātiski mēģinās izveidot savienojuma ar bezvadu 
lokālo tīklu caur pēdējo izmantoto AP ierīci.
• 
Ja kamera nav izveidojusi savienojumu ar bezvadu lokālo tīklu, tā 
meklēs pieejamās AP ierīces. (135. lpp.)
Izvēlieties datoru dublēšanai.