Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
152
Bezvadu tīkls > 
Fotoattēlu un video pārsūtīšana, izmantojot automātisko dublēšanu
Izvēlieties Labi.
• 
Lai atceltu nosūtīšanu, izvēlieties Atcelt.
• 
Dublēšanai nevar atlasīt atsevišķus failus. Šī funkcija dublē tikai 
jaunos kameras failus.
• 
Dublēšanas progress tiks parādīts datora monitorā.
• 
Kad pārsūtīšana ir beigusies, kamera automātiski izslēgsies 
pēc aptuveni 30 sekundēm. Izvēlieties Atcelt, lai atgrieztos uz 
iepriekšējo ekrānu un neļautu kamerai automātiski izslēgties.
• 
Lai dators pēc pārsūtīšanas beigām automātiski izslēgtos, izvēlieties 
Pēc dublēšanas beidzēt datoru.
• 
Lai manītu datoru dublēšanai, atlasiet Mainīt PC.
• 
Pievienojot kameru WLAN tīklā, atlasiet ar datoru savienoto AP.
• 
Kamera meklēs pieejamos piekļuves punktus arī tad, ja savienojums ar doto 
piekļuves punktu jau ir bijis izveidots.
• 
Ja failu sūtīšanas laikā izslēgsit kameru vai izņemsit akumulatoru, failu 
pārsūtīšana tiks pārtraukta.
• 
Kad izmantojat šo funkciju, kamerai ir izslēgta aizvara kontrole.
• 
Failu nosūtīšanai vienlaicīgi pie datora var pievienot tikai vienu kameru.
• 
Dublēšana var tikt atcelta tīkla apstākļu dēļ.
• 
Šo funkciju nevar izmantot, ja kameras atmiņā nav neviena faila.
• 
Jums ir jāizslēdz Windows Firewall un jebkurus citus ugunsmūrus pirms šīs 
funkcijas izmantošanas.
• 
Var sūtīt līdz pat 1 000 jaunākajiem failiem.
• 
Datora programmatūrā servera nosaukums jāievada latīņu alfabēta burtiem, 
un tas var saturēt ne vairāk kā 48 rakstzīmes.
• 
Kad uzreiz tiek izveidoti vairāki failu tipi, ar šo funkciju uz datoru tiek nosūtīti 
tikai attēlu faili (JPG).