Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
154
Bezvadu tīkls > 
Fotoattēlu vai video sūtīšana, izmantojot e-pastu
E-pasta paroles iestatīšana
Pagrieziet režīmu pārslēgu uz B.
Izvēlieties 
.
• 
Kamera automātiski mēģinās izveidot savienojuma ar bezvadu 
lokālo tīklu caur pēdējo izmantoto AP ierīci.
• 
Ja kamera nav izveidojusi savienojumu ar bezvadu lokālo tīklu, tā 
meklēs pieejamās AP ierīces. (135. lpp.)
Nospiediet [f].
Izvēlieties Paroles iestatīšana 
ĺ
 Ieslēgt.
• 
Lai deaktivētu paroli, izvēlieties Izslēgta.
Kad parādīsies uznirstošais ziņojums, izvēlieties Labi.
Ievadiet 4 ciparu paroli.
Vēlreiz ievadiet paroli.
Kad parādīsies uznirstošais ziņojums, izvēlieties Labi.
Ja esat aizmirsis paroli, varat to atiestatīt, paroles iestatīšanas ekrānā izvēloties 
Atiestatīt. Atiestatot informāciju, tiks dzēsta iepriekš saglabātā lietotāja 
iestatījumu informācija un e-pasta adrese.