Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
155
Bezvadu tīkls > 
Fotoattēlu vai video sūtīšana, izmantojot e-pastu
E-pasta paroles maiņa
Pagrieziet režīmu pārslēgu uz B.
Izvēlieties 
.
• 
Kamera automātiski mēģinās izveidot savienojuma ar bezvadu 
lokālo tīklu caur pēdējo izmantoto AP ierīci.
• 
Ja kamera nav izveidojusi savienojumu ar bezvadu lokālo tīklu, tā 
meklēs pieejamās AP ierīces. (135. lpp.)
Nospiediet [f].
Izvēlieties Paroles nomaiņa.
Ievadiet savu pašreizējo 4 ciparu paroli.
Ievadiet jaunu 4 ciparu paroli.
Vēlreiz ievadiet jauno paroli.
Kad parādīsies uznirstošais ziņojums, izvēlieties Labi.
Fotoattēlu vai video sūtīšana, izmantojot 
e-pastu
Kamerā saglabātos fotoattēlus vai video var nosūtīt kā e-pasta pielikumus. 
Informāciju par teksta ievadi skatiet "Teksta ievade". (139. lpp.)
Pagrieziet režīmu pārslēgu uz B.
Izvēlieties 
.
Savienojuma izveide ar bezvadu lokālo tīklu. (135. lpp.)
Izvelieties lodziņu Sūtītājs, ievadiet savu e-pasta adresi un pēc 
tam pieskarieties  .
• 
Ja informācija ir iepriekš saglabāta, tā tiks ievietota automātiski. 
(153. lpp.)
• 
Lai izmantotu adresi no iepriekšējo sūtītāju saraksta, izvēlieties   
ĺ
 adrese.