Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
157
Bezvadu tīkls
Augšupielādējiet fotoattēlus vai video failus koplietošanas pakalpojumu 
vietnēs. Kamerā tiks parādītas pieejamās koplietošanas pakalpojuma 
vietnes. Lai augšupielādētu failus dažās koplietošanas pakalpojumu 
vietnēs, pirms kameras savienošanas apmeklējiet tīmekļa vietni un 
reģistrējieties.
Piekļuve koplietošanas pakalpojumiem
Pagrieziet režīmu pārslēgu uz B.
Izvēlieties 
.
Savienojuma izveide ar bezvadu lokālo tīklu. (135. lpp.)
Izvelieties koplietošanas pakalpojumu.
• 
Ja parādās uznirstošais logs, kas norāda, ka nepieciešams izveidot 
kontu, izvēlieties Labi.
Lai pieteiktos, ievadiet savu ID un paroli.
• 
Informāciju par teksta ievadi skatiet "Teksta ievade". (139. lpp.)
• 
Ja esat savienojies ar kādu koplietošanas pakalpojumu, atsaucieties 
uz  "Pieteikšanās pārlūkprogrammas izmantošana". (137. lpp.)
• 
Lai izvēlētos ID no saraksta, izvēlieties   
ĺ
 ID.
• 
Ja jau jūs esat iepriekš pieteicies koplietošanas pakalpojuma vietnē, 
iespējams, ka pieteikšanās tiks veikta automātiski.
Lai izmantotu šo funkciju, jums failu koplietošanas pakalpojumu vietnē ir jābūt 
jau esošam kontam.
Fotoattēlu vai video koplietošanas pakalpojumu izmantošana