Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
158
Bezvadu tīkls > 
Fotoattēlu vai video koplietošanas pakalpojumu izmantošana
Fotoattēlu vai video augšupielāde
Piekļuve koplietošanas pakalpojumiem ar jūsu kameru.
Izvēlieties failus augšupielādēšanai.
• 
Var izvēlēties līdz pat 20 failiem. Kopējam apjomam jābūt 10 MB 
vai mazākam. (Dažādās koplietošanas pakalpojum vietnēs failu 
kopējais lielums vai skaits var būt atšķirīgs.)
Izvēlieties Augšupielādēt.
• 
Kamera augšupielādēs fottoattēlus vai video. 
• 
Kad augšupielāde kļūmes dēļ netiek veikta, uznirst ziņojuma logs, 
kas iesaka jums veikt atkārtotu augšupielādi. 
• 
Dažās koplietošanas pakalpojuma vietnēs ir iespējams ievadīt 
komentārus, atlasot komentāra lodziņu. Informāciju par teksta 
ievadi skatiet "Teksta ievade". (139. lpp.)
• 
Augšupielādes mapi pakalpojumam Facebook var iestatīt, nospiežot [f], un 
tad izvēloties Augšupielādes mape (Facebook) koplietošanas pakalpojuma 
vietņu saraksta ekrānā.
• 
Nevar augšupielādēt failus, ja faila izmērs pārsniedz ierobežojumu. Maksimāli 
pieļaujamā fotoattēlu, kurus jūs varat augšupielādēt, izšķirtspēja ir 2M. 
Maksimāli pieļaujamā video, kurus jūs varat augšupielādēt, izšķirtspēja 
ir 
. Ja izvēlētā fotoattēla izšķirtspēja ir augstāka par 2M, tā izšķirtspēja 
automātiski tiks samazināta. (Dažādos koplietošanas pakalpojumos fotoattēlu 
maksimālā izšķirtspēja var būt atšķirīga.)
• 
Fotoattēlu un videoklipu augšupielādes veids var atšķirties atkarībā no 
izvēlētās koplietošanas pakalpojuma vietnes.
• 
Ja ugunsmūra vai lietotāja autentifikācijas iestatījumu dēļ nevarat piekļūt 
koplietošanas pakalpojuma vietnei, sazinieties ar savu tīkla administratoru vai 
tīkla pakalpojumu sniedzēju.
• 
Augšupielādētie fotoattēli vai videoklipi var tikt automātiski nosaukti pēc to 
tveršanas datuma.
• 
Interneta pieslēguma ātrums var ietekmēt to, cik ātri augšupielādējas 
fotoattēli vai atveras tīmekļa vietnes.
• 
Šo funkciju nevar izmantot, ja kameras atmiņā nav neviena faila.
• 
Atskaņošanas režīmā jūs arī varat augšupielādēt fotoattēlus un video failus 
koplietošanas pakalpojumu vietnēs, nospiežot [m], un tad izvēlēties 
Koplietot (Wi-Fi) 
ĺ
 koplietošanas pakalpojumu vai izvēloties 
 
ĺ
 
koplietošanas pakalpojuma vietni.
• 
Dažās koplietošanas pakalpojuma vietnēs video nevar tikt augšupielādēti.
• 
Kad jūs augšupielādējiet fotoattēlus uz failu koplietošanas pakalpojumu, 
fotoattēla izmērs var tikt mainīts uz 2M vai 1M atkarībā no viņū politikas.