Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
159
Bezvadu tīkls
Samsung Link izmantošana, lai sūtītu failus
Failus no kameras var augšupielādēt Samsung Link tiešsaistes krātuvē vai 
reģistrētajās ierīcēs, vai skatīt failus Samsung Link ierīcē, kas pieslēgta tam 
pašam AP.
Fotoattēlu augšupielāde tiešsaistes krātuvē 
vai reģistrētajā ierīcē
Pagrieziet režīmu pārslēgu uz B.
Izvēlēties 
 
ĺ
Tīmekļa krātuve / Ierīces.
• 
Ja parādās vednes ziņojums, izvēlieties Labi.
• 
Kamera automātiski mēģinās izveidot savienojuma ar bezvadu 
lokālo tīklu caur pēdējo izmantoto AP ierīci.
• 
Ja kamera nav izveidojusi savienojumu ar bezvadu lokālo tīklu, tā 
meklēs pieejamās AP ierīces. (135. lpp.)
• 
Lai mainītu augšupielādēto fotoattēlu izmērus, nospiediet [f], un 
tad izvēlieties Augšupielādējamā attēla izmērs.
Ievadiet savu ID un paroli un pēc tam izvēlieties Pieteikties 
ĺ
 
Labi.
• 
Informāciju par teksta ievadi skatiet "Teksta ievade". (139. lpp.)
• 
Lai izvēlētos ID no saraksta, izvēlieties   
ĺ
 ID.
• 
Ja esat vietnē pieteicies iepriekš, ir iespējams pieteikties automātiski.
Lai izmantotu šo funkciju, jāizveido Samsung Link konts un konts ar 
piesaistītu tiešsaistes krātuves pakalpojumu, izmantojot datoru. Pēc tam 
kad esiet pabeidzis kontu izveidi, pievienojiet tiešsaistes krātuves kontu 
Samsung Link.
Izvēlieties tiešsaistes krātuvi vai reģistrētu ierīci.
• 
Lai atsvaidzinātu tiešsaistes krātuvju vai reģistrēto ierīču sarakstu 
pieskarieties  .
• 
Ierīces, kas pašreiz nav savienotas ar tīklu, sarakstā netiks uzrādītas. 
• 
Pirms šīs funkcijas izmantošanas, jums būtu jāapmeklē Samsung Link 
mājas lapa no sava datora, un jāreģistrē tiešsaistes krātuve vai ierīce. 
Atlasiet augšupielādējamos fotoattēlus un tad atlasiet 
Augšupielādēt
• 
Video faili nevar tikt augšupielādēti Samsung Link tiešsaistes krātuvē.
• 
Šo funkciju nevar izmantot, ja kameras atmiņā nav neviena faila.
• 
Var augšupielādēt līdz pat 20 failiem.
• 
Atskaņošanas režīmā jūs varat arī augšupielādēt fotoattēlus, nospiežot 
[m], un tad izvēloties Koplietot (Wi-Fi) 
ĺ
 Samsung Link vai izvēloties 
 
ĺ
 Samsung Link.