Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
163
Kameras iestatījumu izvēlne
Ar šiem iestatījumiem varat iestatīt lietotāja vidi.
Lai iestatītu 
lietotāja opcijas,
 
Uzņemšanas režīmā nospiediet [m] 
ĺ
 d 
ĺ
 iespēja.
Pieejamie elementi un to secība var atšķirties atkarībā no uzņemšanas 
apstākļiem.
Pārvaldīt pielāgoto režīmu
Izveidojiet savus uzņemšanas režīmus, pielāgojot iespējas un tās 
saglabājot. Atveriet saglabātus pielāgotos režīmus vai dzēsiet tos.
ISO pielāgošana
ISO solis
Varat iestatīt ISO jutības izmēru ar 1/3. vai 1. soli.
Automātisks ISO diapazons
Varat iestatīt maksimālo ISO vērtību, ar kuru tiek izvēlēts katrs EV solis, 
iestatot ISO Automātisks.
* Noklusējums
Iespēja
Vērtība
1/3 solis
ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320, ISO 400,  
ISO 500, ISO 640, ISO 800, ISO 1000, ISO 1250, ISO 1600, 
ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200*
1 solis
ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200*
Trokšņa samazināšana
Izmantojiet trokšņa samazināšanu, lai mazinātu fotoattēlu vizuālo troksni.
* Noklusējums
Iespēja
Apraksts
Augsts ISO NR
Šī funkcija samazina troksni, kas var rasties, iestatot 
augstu ISO jutību. (IzslēgtaAugstsNormāls*, Zems)
Ilgstošs NR
Šī funkcija samazina troksni, iestatot kameru ilgstošai 
ekspozīcijai. (IzslēgtaIeslēgt*)
Lietotāja iestatījumi