Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
164
Kameras iestatījumu izvēlne > 
Lietotāja iestatījumi
Tveršana iestatīta
Jūs varat iestatīt iespējas katrai tveršanai.
* Noklusējums
Iespēja
Apraksts
AE tveršanas 
iestatījumi
Iestatiet ekspozīcijas intervālu. Izmantojiet 
komandripu vai navigācijas pogu, lai izvēlētos iespēju. 
Varat arī vilkt slīdni vai pieskarties bultiņām.  
(-/+0.3 EV*, -/+0.7 EV-/+1.0 EV-/+1.3 EV-/+1.7 EV
-/+2.0 EV-/+2.3 EV-/+2.7 EV-/+3.0 EV)
Baltā balansa 
tveršanas 
iestatījumi
Pielāgojiet 3 tverto fotoattēlu baltā balansa intervāla 
diapazonu. Izmantojiet komandripu vai navigācijas 
pogu, lai izvēlētos iespēju. Jūs varat arī pieskarties 
bultiņām pa kreisi/pa labi, lai pielāgotu Dzintara/Zilās 
vērtības, vai pieskarieties bultiņām uz augšu/uz leju, 
lai pielāgotu Fuksīna/Zaļās vērtības. (AB-/+3*, AB-/+2
AB-/+1MG-/+3MG-/+2MG-/+1)
Piemēram, AB-/+3 pielāgo dzintara vērtību plus vai 
mīnus trīs soļi. MG-/+3 pielāgo fuksīna vērtību tādā 
pašā apjomā.
P Wiz tveršanas 
iestatījums
Izvēlieties 3 attēla vedņa iestatījumus, ko kamera 
izmanto, lai uzņemtu 3 tvertos fotoattēlus.
Dziļuma tveršana 
iestatīta
Iestatiet dziļuma intervālu. Izmantojiet komandripu vai 
navigācijas pogu, lai izvēlētos iespēju. Jūs varat arī vilkt 
slīdni vai pieskarties bultiņām, lai izvēlētos iespēju. 
(-/+0.3-/+0.7-/+1.0*, -/+1.3-/+1.7-/+2.0-/+2.3
-/+2.7-/+3.0
DMF (tiešais manuālais fokuss)
Varat pielāgot fokusu manuāli, pagriežot fokusa gredzenu, kad panākts 
fokuss, daļēji nospiežot [Aizvars]. Šī funkcija var nebūt pieejama ar dažiem 
objektīviem.
DMF reakcija
Iestatiet fokusa gredzena reakciju DMF funkcijas izmantošanas laikā. 
Ja jūs izvēlaties Augsts, lai pielāgotu fokusu jāveic nelielas rotācijas ar 
fokusa gredzenu. Ja jūs izvēlaties Zems, lai pielāgotu fokusu jāveic lielākas 
rotācijas ar fokusa gredzenu. Šī funkcija atbalstīta tikai, piestiprinot 
objektīvu, kas atbalsta šo funkciju. (AugstsVidējs*, Zems)