Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
165
Kameras iestatījumu izvēlne > 
Lietotāja iestatījumi
Krāsu attālums
Krāsu attāluma iespēja ļauj izvēlēties krāsu attēlošanas metodi. Tādām 
digitālajām ierīcēm kā digitālās kameras, monitori un printeri ir savas 
metodes krāsu attēlošanai, ko sauc par krāsu attālumiem.
* Noklusējums
Iespēja
Apraksts
sRGB* 
sRGB (standarta RGB) ir starptautiskā specifikācija krāsu 
attāluma noteikšanai, no izveidojusi IEC (Starptautiskā 
elektrotehniskā komisija). To plaši pielieto, izveidojot 
krāsas datoru monitoriem, kā arī standarta krāsu attālums 
Exif. sRGB ir ieteicams parastajiem attēliem un attēliem, 
kurus vēlaties publicēt internetā.
Adobe RGB
Adobe RGB tiek izmantots komerciālai drukai, un tam ir 
lielāks krāsu diapazons kā sRGB. Tā plašais krāsu diapazons 
ļauj ērti rediģēt fotoattēlus datorā. Ievērojiet, ka atsevišķas 
programmas ir vispārēji saderīgas ar krāsu attālumu 
ierobežotu skaitu.
Adobe RGB
sRGB
Kad krāsu attālums ir iestatīts uz Adobe RGB, fotoattēli tiks saglabāti kā  
"_SAMXXXX.JPG".