Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
166
Kameras iestatījumu izvēlne > 
Lietotāja iestatījumi
Kropļojuma labošana
Varat labot objektīva izkropļojumu, kas var rasties objektīva dēļ. Šī funkcija 
var nebūt pieejama ar dažiem objektīviem.
Pieskāriena darbība
Iestatiet, lai iespējotu pieskāriena vadību Uzņemšanas režīmā.
* Noklusējums
Iespēja
Apraksts
Izslēgta
Nelietot pieskāriena darbības Uzņemšanas režīmā. (Jūs varat 
lietot pieskāriena darbības citās situācijās.)
Ieslēgt*
Lietot pieskāriena darbības Uzņemšanas režīmā.
iFn iestatīšana
Varat izvēlēties iespējas, ko var pielāgot, i-Function objektīvā nospiežot 
[i-Function].
Iespēja
Apraksts
Režīms
• 
iFn Standarts: pielāgot aizvara ātrumu, diafragmas 
atvēruma vērtību, un citas objektīva iespējas, 
nospiežot [i-Function].
• 
iFn Plus: uz i-Function objektīva, nospiediet 
[i-Function] un pogu uz kameras, vienlaicīgi, lai 
piešķirtu šai pogai funkciju.
iFn Standarts
Izvēlieties iespējas, kas var būt no jauna pielāgotas, 
kad jūs nospiežat [i-Function].
iFn Plus
• 
Mērīšana: izvēlieties iespēju, ko var pielāgot, kad jūs 
nospiežat [i-Function] un [N] vienlaicīgi.
• 
EV: izvēlieties iespēju, ko var pielāgot, kad jūs 
nospiežat [i-Function] un [W] vienlaicīgi.
• 
AEL: izvēlieties iespēju, ko var pielāgot, kad jūs 
nospiežat [i-Function] un [a] vienlaicīgi.