Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
167
Kameras iestatījumu izvēlne > 
Lietotāja iestatījumi
Lietotāja displejs
Varat displejā pievienot vai noņemt uzņemšanas informāciju.
1
2
3
Nr.
Apraksts
Ikonas
Iestatiet ikonu attēlojumu uzņemšanas režīmā pa labi.
Datums un laiks
Iestatiet datuma un laika attēlojumu.
Histogramma
Iestatiet histogrammas displejā ieslēgšanu vai izslēgšanu.
Par histogrammu
Histogramma ir diagramma, kurā redzama spilgtuma izplatība 
fotoattēlā. Histogrammas nobīde pa kreisi norāda uz tumšu 
fotoattēlu. Histogrammas nobīde pa labi norāda uz spilgtu fotoattēlu. 
Diagrammas augstums saistīts ar krāsu informāciju. Jo augstāka 
diagramma, jo izplatītāka konkrētā krāsa.
Nepietiekama ekspozīcija  Līdzsvarota ekspozīcija 
Pārmērīga ekspozīcija