Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
168
Kameras iestatījumu izvēlne > 
Lietotāja iestatījumi
Atslēgu kartēšana
Jūs varat manīt funkciju, kas piešķirta Priekšskatījuma pogai, Pielāgotajai 
pogai, AEL pogai vai DIRECT LINK pogai.
* Noklusējums
Poga
Funkcija
Priekšskatījums
Iestatiet Dziļuma priekšskatījuma pogas funkciju.
• 
Optiskais priekšskatījums*: izpildīt lauka dziļuma 
priekšskatījuma funkciju aktuālajam diafragmas 
atvēruma lielumam. (24. lpp.)
• 
WB ar vienu pieskārienu (baltā balanss): izpildīt 
baltā balansa pielāgošanas funkciju.
• 
Viena skāriena RAW+: saglabāt failu RAW+JPEG 
formātā. Lai saglabātu failu JPEG formātā, vēlreiz 
nospiediet pogu.
Pielāgota
Iestatiet Pielāgotās pogas funkciju.
• 
Diska iestatījumi*: izvēlieties uzņemšanas metodi.
• 
AF zona: tieši izvēlieties automātiskā fokusa 
apgabala iespēju.
• 
Atiestatīt: atiestatīt dažus iestatījumus.
* Noklusējums
Poga
Funkcija
AEL
Iestatiet AEL pogas funkciju. Varat mainīt pogai 
piešķirto funkciju uz fokusa bloķēšanu, vai ekspozīcijas 
bloķēšanu. AEL un AFL funkcijas attiecīgi saglabā 
ekspozīcijas vērtību vai fokusa apgabalu, kad uzņemts 
fotoattēls. Funkcija, kas tiek veikta, daļēji nospiežot 
[Aizvars] atkarīga no funkcijas, kas piešķirta [
a].
• 
AEL*: izpildīt automātiskās ekspozīcijas bloķēšanas 
funkciju. (Daļēji nospiežot [Aizvars], tiek izpildīta 
automātiskā fokusa bloķēšanas funkcija.)
• 
AEL fiksēšana: pēc uzņemšanas izpildīt 
automātiskās ekspozīcijas bloķēšanas funkciju. 
(Ekspozīcija paliek bloķēta arī, kad uzņemts 
fotoattēls.)
• 
AFL: izpildīt automātiskā fokusa bloķēšanas funkciju. 
(Daļēji nospiežot [Aizvars] tiek izpildīta automātiskā 
ekspozīcijas bloķēšanas funkcija.)
• 
AEL + AFL: izpildīt automātisko ekspozīciju un 
fokusa bloķēšanas funkcijas. (Daļēja [Aizvars
nospiešana neviec nekādu funkciju.)
DIRECT LINK
Iestatiet DIRECT LINK pogas funkciju. (AutoShare
MobileLinkRemote ViewfinderGroup Share,  
Baby MonitorAutomātiskā dublēšanaE-pasts,  
SNS & CloudSamsung Link)