Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
16
Uzņemšanas koncepcijas
Diafragma
Diafragmas atvēruma lielums ir viens no trim faktoriem, kas ietekmē 
ekspozīciju. Diafragmas korpuss satur plānas metāla plāksnītes, kas atveras 
un aizveras, lai cauri diafragmai ielaistu gaismu kamerā. Diafragmas 
atvēruma lielums ir saistīts ar gaismas daudzumu: lielāks diafragmas 
atvērums laiž cauri vairāk gaismas un mazāks diafragmas atvērums izlaiž 
cauri mazāk gaismas.
Diafragmas atvēruma izmēri
Minimālais diafragmas 
atvērums
Vidējais diafragmas 
atvērums 
Maksimālais diafragmas 
atvērums
Diafragmas atvērums atvērts nedaudz
Diafragmas atvērums atvērts plaši
Diafragmas atvēruma izmēru apzīmē vērtība "F skaitlis". F skaitlis apzīmē 
fokusēšanas attālumu, ko sadala objektīva diametrs. Piemēram, ja 
objektīva ar 50 mm fokālo garumu f skaitlis ir F2, diafragmas atvēruma 
diametrs ir 25 mm. (50 mm/25 mm = F2) Jo mazāks f skaitlis, jo lielāks 
diafragmas atvēruma izmērs.
Diafragmas atvēruma atvere aprakstīta kā ekspozīcijas vērtība (EV). 
Palielinoties ekspozīcijas vērtībai (+1 EV), dubultojas gaismas daudzums. 
Samazinoties ekspozīcijas vērtībai (-1 EV), uz pusi samazinās gaismas 
daudzums. Varat izmantot ekspozīcijas kompensācijas funkciju, lai 
precizētu gaismas daudzumu, sadalot ekspozīcijas vērtības 1/2, 1/3, EV utt.
+1 EV
F1.4
F2
F2.8
F4
F5.6
F8
-1 EV
Ekspozīcijas vērtības soļi