Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
169
Kameras iestatījumu izvēlne > 
Lietotāja iestatījumi
Displeja izvēle
Iestatiet kameras displeja un skatu meklētāja funkciju.
* Noklusējums
Iespēja
Apraksts
Automātisks*
Iestatiet, lai tuvuma sensors automātiski izvēlas displej 
vai skatu meklētāju.
Tikai EVF
Iestatiet tikai skatu meklētāja izmantošanu.
Galvenais displejs
Iestatiet displeja izmantošanu.
• 
Wi-Fi funkcijas, slaidrādes funkcijas un Pārvaldīt pielāgoto režīmuRediģēt 
attēlu
, funkcijas nav pieejamas, izmantojot skatu meklētāju.
• 
Kamera automātiski neizvēlas ekrānu vai skatu meklētāju, ierakstot vai 
atskaņojot video. Piemēram, sākot ierakstīt vai atskaņot video, ko skatāt skatu 
meklētājā, ieraksta vai atskaņošanas laikā nebūs pieejams galvenais ekrāns.
Režģis
Izvēlieties vedni, kas palīdzēs izveidot sižetu.  
(Izslēgta*, 4 X 43 X 3KrustsDiagonāle)
Tiešais NFC skatījums
Uzņemšanas režīmā, ieslēdziet NFC funkciju viedtālrunī ar iespējotu NFC 
un novietojiet viedtālruņa NFC antenu netālu no kameras NFC birkas, lai 
palaistu AutoShare vai Remote Viewfinder. Šo funkciju atbalsta viedtālruņi 
ar iespējotu NFC, kas darbojas ar operētājsistēmu Android. Ir ieteicams 
lietot jaunāko versiju. Šī funkcija nav pieejama iOS ierīcēs. 
Mobile Link/NFC Attēla izmērs
Iestatiet uz viedtālruni pārsūtāmo fotoattēlu izmēru, izmantojot 
MobileLink vai NFC funkciju.
* Noklusējums
Iespēja
Apraksts
Mainīt izmēru uz 
2M vai mazāku.
Ja fotoattēls ir lielāks par 3M, tas tiks pārsūtīts pēc tam 
kad tā lielums tiks nomainīts uz 2M vai mazāku.
Oriģināls*
Fotoattēls tiks pārsūtīts savā oriģinālajā izmērā.