Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
171
Kameras iestatījumu izvēlne
Uzziniet, kā konfigurēt kameras iestatījumus.
Iestatījumu iespēju 
iestatīšana,
 
Uzņemšanas vai atskaņošanas režīmā nospiediet [m] 
ĺ
 
ĺ
 iespēja.
* Noklusējums
Elements
Apraksts
Skaņa
• 
Sistēmas skaļums: iestatiet skaļumu vai pilnībā izslēdziet 
visu skaņu. (IzslēgtaZemsVidējs*, Augsts)
Pat ja sistēmas skaļums ir izslēgts, atskaņojot video vai 
slīdrādi, no kameras atskan skaņa.
• 
Af skaņa: iestatiet skaņu, ko kamera izdod, līdz pusei 
nospiežot un atlaižot aizvara pogu. (IzslēgtaIeslēgt*)
• 
Pogas skaņa: iestatiet skaņu, ko kamera izdod, spiežot 
pogas vai pieskaroties ekrānam. (IzslēgtaIeslēgt*)
• 
E-aizvara skaņa: Iestatiet ierīci, lai tā atskaņo skaņu, kad 
jūs izmantojat elektronisko aizvaru. (Izslēgta*, Ieslēgt)
• 
Kamera atskaņo skaņu, tikai kad aizvara ātrums ir ilgāks 
par 0,5 sekundēm.
• 
Šī iespēja var nebūt pieejama Viedajā režīmā.
Ātrais skats
Iestatiet ātrā skata laika ilgumu—laiku, cik ilgi kamera rāda 
fotoattēlu uzreiz pēc tā uzņemšanas. (Izslēgta1 sek.*,  
3 sek.5 sek.Apturēt)
* Noklusējums
Elements
Apraksts
Displeja 
pielāgošana
Pielāgojiet ekrāna spilgtumu, automātiskā spilgtuma 
iestatījumu, displeja krāsas vai līmeņa mēru.
• 
Spilgtums: varat manuāli pielāgot displeja spilgtumu.
• 
Automātiskais spilgtums: ieslēdziet vai izslēdziet 
automātisko spilgtumu. (IzslēgtaIeslēgt*)
• 
Displeja krāsa: varat manuāli pielāgot ekrāna krāsas.
• 
Horizontālā kalibrācija: līmeņa mēra kalibrēšana. Ja 
līmeņa mērs nav līdzens, novietojiet kameru uz līdzenas 
virsmas un ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus.
• 
Atskaņošanas režīmā nevar piekļūt opcijai Horizontālā 
kalibrācija
.
• 
Līmeņrādi nevar kalibrēt portretorientācijā.
Automātiskā 
displeja 
izslēgšana
Iestatiet ekrāna laiku. Ekrāns izslēdzas, ja neizmantojat 
kameru laikā, ko esat iestatījis. (Izslēgta30 sek.*, 1 min.,  
3 min.5 min.10 min.)
Iestatījums