Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
172
Kameras iestatījumu izvēlne > 
Iestatījums
* Noklusējums
Elements
Apraksts
Enerģijas 
taupīšana
Iestatiet enerģijas atslēgšanas laiku. Kamera atslēdzas, ja 
neizmantojat kameru laikā, ko esat iestatījis. (30 sek.,  
1 min.*, 3 min.5 min.10 min.30 min.)
• 
Kamera saglabā enerģijas atslēgšanas laika iestatījumu 
arī, nomainot akumulatoru.
• 
Enerģijas taupīšana var nedarboties, ja, atskaņojot 
slīdrādi vai filmu, kamera ir pievienota datoram vai 
televizoram.
Palīdzības 
ceļveža 
displejs
• 
Režīmu Palīdzības Gids: iestatiet, lai parādītu palīdzības 
tekstu par izvēlēto režīmu mainot uzņemšanas režīmus. 
(IzslēgtaIeslēgt*)
• 
Funkciju Palīdzības Gids: iestatiet displeja palīdzības 
tekstu par izvēlnēm un funkcijām. (IzslēgtaIeslēgt*)
Nospiediet [n], lai paslēptu palīdzības tekstu.
Ātrā paneļa 
ekrāns 
(Ieslēgt)
Iestatiet skatīt paziņojumu paneli, kad kamera ieslēdzas. 
(Izslēgta*, Ieslēgt)
Language
Iestatiet valodu, ko kamera rādīs ekrānā.
* Noklusējums
Elements
Apraksts
Datums un 
laiks
Iestatiet datumu, laiku, datuma formātu, laika joslu un, vai 
uz fotoattēliem iespiest datumu. (Laika joslaDatuma 
iestatījumi
Laika iestatījumiDatuma veidsLaika tips
Ieraksts)
• 
Datums parādās fotoattēla labajā apakšējā pusē.
• 
Izdrukājot fotoattēlu, daži printeri var neizdrukāt 
datumu pareizi. 
Video izeja
Savienojot kameru ar ārēju video ierīci, piemēram, 
monitoru vai HDTV, iestatiet video signāla izvadi, kas atbilst 
jūsu valstij.
• 
NTSC: ASV, Kanāda, Japāna, Koreja, Taivāna, Meksika, utt.
• 
PAL (atbalsta tikai PAL B, D, G, H, vai I): Austrālija, Austrija, 
Beļģija, Ķīna, Dānija, Somija, Francija, Vācija, Anglija, 
Itālija, Kuveita, Malaizija, Jaunzēlande, Singapūra, Spānija, 
Zviedrija, Šveice, Taizeme, Norvēģija, utt.
Anynet+ 
(HDMI-CEC)
Pievienojot kameru HDTV, kas atbalsta Anynet+ (HDMI-CEC), 
varat kontrolēt kameras atskaņošanas funkciju ar TV tālvadības 
pulti.
• 
Izslēgta: ar TV tālvadības pulti nevar vadīt kameras 
atskaņošanas funkciju.
• 
Ieslēgt*: ar TV tālvadības pulti var vadīt kameras 
atskaņošanas funkciju.