Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
174
Kameras iestatījumu izvēlne > 
Iestatījums
* Noklusējums
Elements
Apraksts
Formāts
Formatējiet atmiņas karti. Veicot formatēšanu, tiek dzēsti 
visi esošie faili, tostarp aizsargātie. (*, )
Var rasties kļūdas, ja tiks izmantota ar cita ražojuma 
kameru, atmiņas karšu lasītāju vai datoru formatēta 
atmiņas karte. Pirms atmiņas karšu izmantošanas 
fotoattēlu saglabāšanai formatējiet tās ar kameru.
Ierīces 
informācija
Skatiet korpusa un objektīva aparatūras versiju, Mac adresi 
un tīkla verifikācijas numuru vai atjauniniet aparatūru.
• 
Programmatūras atjaunināšana: atjauniniet kameras 
korpusa vai objektīva programmaparatūru. (Korpusa 
programmaparatūra
Objektīva programmaparatūra)
• 
Jūs varat atjaunināt programmaparatūru savienojot 
kameru ar datoru un palaižot i-Launcher. Papildus 
informācijai atsaucieties uz 197.lapaspusi.
• 
Nevar palaist aparatūras jauninājumu, ja nav pilnībā 
uzlādēts akumulators. Pirms palaižat aparatūras 
jauninājumu, pilnībā uzlādējiet akumulatoru.
• 
Atjauninot aparatūru, tiks atiestatītai lietotāja iestatījumi 
un vērtības. (Datums, laiks, valoda, kā arī video 
nemainās.)
• 
Kamēr notiek atjaunināšana, neizslēdziet kameru.
* Noklusējums
Elements
Apraksts
Divjoslu 
mobilais AP
Iestatiet frekvenci, kurā lietot kameru kā AP AutoShare, 
MobileLink, Remote Viewfinder, vai Baby Monitor funkcijai. 
(2,4 GHz.*, 5 GHz.)
Ja kamera tiks lietota citā valstī (ne tajā, kurā to 
iegādājāties), 5 GHz. Wi-Fi funkcija var nedarboties pareizi 
radiofrekvenču atšķirību dēļ. Šajā gadījumā tās vietā 
izmantojiet 2,4 GHz. Wi-Fi funkciju.
Sensora 
tīrīšana
• 
Sensora tīrīšana: noņemiet no sensora putekļus.
• 
Sākšanas darbība: kad tā ieslēgta, kamera veic sensora 
tīrīšanu, katrreiz ieslēdzoties. (Izslēgta*, Ieslēgt)
• 
Izslēgšanas darbība: kad tā ieslēgta, kamera veic 
sensora tīrīšanu, katrreiz izslēdzoties. (Izslēgta*, Ieslēgt)
Tā kā ar produktu tiek izmantoti maināmi objektīvi, sensors 
var apklāties ar putekļiem, mainot objektīvus. Tas var 
izraisīt putekļu daļiņu parādīšanos uzņemtajos fotoattēlos. 
Ieteicams nemainīt objektīvus, atrodoties īpaši putekļainā 
vidē. Kad neizmantojat objektīvu, noteikti uzlieciet tam 
objektīva pārsegu.
Atiestatīt
Atiestatiet iestatīšanas izvēlni un uzņemšanas opcijas uz 
rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem. (Datums, laiks, valoda, 
kā arī video izvades iestatījumi nemainās.) (*, )
Atvērtā koda 
licence
Skatiet atvērtā avota licences.