Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
176
Pievienošanās ārējām ierīcēm
Skatiet fotoattēlus vai video, pieslēdzot kameru HDTV (3D TV), izmantojot 
papildu HDMI kabeli.
Failu skatīšana augstas izšķirtspējas 
televizorā
Uzņemšanas vai atskaņošanas režīmā nospiediet [m] 
ĺ
 
ĺ
 HDMI izeja 
ĺ
Izslēdziet kameru un augstas izšķirtspējas TV.
Pievienojiet kameru augstas izšķirtspējas TV, izmantojot 
papildu HDMI kabeli.
Ieslēdziet HDTV un tad izvēlieties HDMI video avotu.
Ieslēdziet kameru.
Skatiet fotoattēlus vai atskaņojiet video, izmantojot kameras 
pogas.
• 
Izmantojot HDMI kabeli, varat pievienot kameru HDTV, izmantojot 
Anynet+(CEC) metodi. 
• 
Anynet+(CEC) funkcijas ļauj vadīt pievienotās ierīces, izmantojot TV tālvadības 
pulti.
• 
Ja HDTV atbalsta Anynet+(CEC), televizors automātiski ieslēdzas, to 
izmantojot kopā ar kameru. Šī funkcija var nebūt pieejama dažiem HDTV.
• 
Jūs varat uzņemt fotoattēlus vai video kad kamera ir pievienota HDTV, bet 
dažas iespējas ir ierobežotas. Uzņemšanas iespējas tiek atbalstītas tikai 
tad kad HDMI izeja ir iestatīta uz 1080p vai Automātisks uz kameras un 
televizora HDMI izeja ir iestatīta uz 1080p.
• 
Kad kamera pievienota HDTV, var nebūt pieejamas dažas kameras 
atskaņošanas funkcijas.
• 
Laika ilgums, pēc kura tiek pievienota kamera un HDTV, var atšķirties 
atkarībā no izmantotās atmiņas kartes. Tā kā atmiņas kartes galvenā funkcija 
tiek izmantota, lai uzlabotu pārsūtīšanas ātrumu, atmiņas karte ar lielāku 
pārsūtīšanas ātrumu ne vienmēr ir ātra arī, izmantojot HDMI funkciju.
• 
1920X1080 (60 kadri sekundē) video var tikt atskaņoti tikai Full HDTV 
televizoros, kas spēj atskaņot video ar ātrumu 60 kadri sekundē.
• 
Lai skatītu 3D fotoattēlus uz televizora, kas neatbalsta 3D funkciju, nospiediet 
ź
 pogu un pārslēdzieties uz anaglifa režīmu. 
• 
Jūs arī varat atskaņot, uzņemt fotoattēlus vai video, kad esat izveidojis 
savienojumu ar HDMI-iespējotu monitoru. Savienojumu veidi var atšķirties 
atkarībā no monitora. Papildu informāciju skatiet monitora lietošanas 
rokasgrāmatā.
Failu skatīšana HDTV vai 3D televizorā