Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
178
Pievienošanās ārējām ierīcēm
Pārsūtiet atmiņas kartes failus uz datoru, pievienojot kameru datoram.
Failu pārsūtīšana uz datoru, kurā darbojas 
operētājsistēma Windows
Kameras kā noņemama diska pievienošana
Varat pievienot kameru datoram kā noņemamu disku. Atveriet noņemamo 
disku un pārsūtiet failus uz jūsu datoru. 
Izslēdziet kameru.
Pievienojiet kameru datoram, izmantojot USB kabeli.
• 
Kamerā jāiesprauž USB kabeļa mazais gals. Ievietojot kabeli otrādi, var 
tikt sabojāti faili. Ražotājs neuzņemas atbildību par datu zudumiem.
• 
Ja mēģināt iespraust USB kabeli HDMI pieslēgvietā, kamera var 
nedarboties pareizi.
Ieslēdziet kameru.
• 
Dators automātiski atpazīst kameru.
Datora ekrānā izvēlieties Mans dators 
ĺ
 Noņemams disks 
ĺ
 
DCIM 
ĺ
 100PHOTO vai 101_0101.
Izvēlieties failus, ko vēlaties, un tad velciet vai saglabājiet tos 
datorā.
Ja Mapes veids ir iestatīts uz Datums, mapes nosaukums parādās kā  
"XXX_MMDD". Piemēram, uzņemot fotoattēlu 1. janvārī, mapes nosaukums būs 
"101_0101".
Failu pārsūtīšana uz datoru