Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
186
Pielikums
Kameras tīrīšana
Kameras objektīvs un ekrāns
Lai notīrītu putekļus, lietojiet putekļu slotiņu, un uzmanīgi noslaukiet 
objektīvu ar mīkstu drāniņu. Ja putekļus neizdodas noslaucīt, uzklājiet 
uz tīrīšanas salvetes objektīva tīrīšanas šķidrumu un uzmanīgi notīriet 
objektīvu.
Attēla sensors
Atkarībā no dažādiem uzņemšanas apstākļiem, fotoattēlos var parādīties 
putekļi, jo attēla sensors ir pakļauts ārējās vides ietekmei. Šāda problēma 
ir normāla, un, izmantojot kameru, pakļaušana putekļu iedarbībai 
notiek katru dienu. Putekļus no sensora var noņemt, darbinot sensora 
tīrīšanas funkciju. (174. lpp.) Ja pēc sensora tīrīšanas putekļi nav pazuduši, 
sazinieties ar klientu apkalpošanas centru. Neievietojiet pūtēju objektīva 
montāžas atverē.
Kameras korpuss
Uzmanīgi noslaukiet ar mīkstu, sausu drāniņu.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet benzolu, atšķaidītājus vai spirtu. Šie šķīdumi var 
sabojāt kameru vai izraisīt nepareizu tās darbību.
Kameras tehniskā apkope