Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
188
Pielikums > 
Kameras tehniskā apkope
Lietojot kameru, uzmanieties no mitrām vidēm
Pārvietojot kameru no aukstas vides siltā vidē, uz kameras iekšējām 
sastāvdaļām un objektīva var rasties kondensāts. Šādā gadījumā izslēdziet 
kameru un nogaidiet vismaz 1 stundu. Ja kondensāts izveidojas uz atmiņas 
kartes, izņemiet atmiņas karti no kameras un pirms tās ievietošanas no 
jauna nogaidiet, līdz viss mitrums būs iztvaikojis.
Citi brīdinājumi
• 
Neviciniet siksniņā pakārtu kameru. Citādi varat radīt savainojumus sev 
vai citiem vai arī sabojāt kameru.
• 
Nekrāsojiet kameru, jo krāsa var traucēt kustīgo daļu darbībai un 
kameras pareizai darbībai.
• 
Nelietojot kameru, izslēdziet to.
• 
Kamera sastāv no jutīgām detaļām. Neļaujiet kamerai saņemt triecienus.
• 
Ja kamera netiek izmantota, ievietojiet to kameras somiņā, lai aizsargātu 
displeju no ārēju spēku ietekmes. Aizsargājiet kameru no saskrāpēšanas, 
neļaujot tai nonākt saskarē ar smiltīm, asiem priekšmetiem un monētām.
• 
Nelietojiet kameru, ja displejs ir ieplaisājis vai saplīsis. Saplīsis stikls 
vai akrils var izraisīt sejas un roku savainojumus. Nogādājiet kameru 
Samsung apkopes centrā, lai veiktu tās remontu.
• 
Nekādā gadījumā nenovietojiet kameras, akumulatorus, lādētājus vai 
piederumus uz sildierīcēm, to tuvumā vai pašās sildierīcēs, piemēram, 
mikroviļņu krāsnīs, cepeškrāsnīs vai radiatoros. Augsta temperatūra var 
deformēt vai ierīces var pārkarst, kas savukārt var novest pie ugunsgrēka 
vai eksplozijas.
• 
Nenovietojiet objektīvu tiešos saules staros, jo tas var izmainīt attēlu 
sensora krāsas maiņu vai tā nepareizu darbību.
• 
Aizsargājiet objektīvu pret pirkstu nospiedumiem un skrāpējumiem. 
Tīriet objektīvu ar mīkstu, tīru drāniņu bez plūksnām, kas paredzēta 
objektīvu tīrīšanai.
• 
Ja kamera saņems triecienu, iespējams, tā izslēgsies. Tas notiek, lai 
aizsargātu atmiņas karti. Lai kameru atkal izmantotu, vēlreiz to ieslēdziet.
• 
Kameras lietošanas laikā tā var sakarst. Tas ir normāli un neiespaido 
kameras kalpošanas ilgumu vai veiktspēju.
• 
Ja kamera tiks lietota zemu temperatūru ietekmē, tās ieslēgšana var 
aizņemt kādu laiku, var būt novērojama īslaicīga displeja krāsu maiņa 
vai parādīties pēcattēli. Šīs parādības nenorāda uz kameras darbības 
traucējumiem un pazudīs, kad kameras temperatūra atkal būs normāla.
• 
Krāsa vai metāls kameras korpusā, cilvēkiem ar jutīgu ādu var izraisīt 
alerģijas, niezi, ekzēmu vai pietūkumu. Ja jums rodas kāds no šiem 
simptomiem, nekavējoties pārtrauciet izmantot kameru un sazinieties ar 
ārstu.
• 
Neievietojiet kameras nodalījumos, slotos vai piekļuves punktos 
svešķermeņus. Garantija nesedz bojājumus, kas radušies nepareizas 
izmantošanas dēļ.
• 
Neļaujiet apkalpot kameru nekvalificētam personālam, kā arī nemēģiniet 
to darīt to pats. Garantija nesedz bojājumus, kas radušies nekvalificētas 
apkalpošanas dēļ.