Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
196
Pielikums > 
Kameras tehniskā apkope
Piezīmes par uzlādi, kad ir pievienots dators
• 
Izmantojiet tikai komplektā iekļauto USB kabeli.
• 
Akumulators var neuzlādēties, kad:
 
-
tiek izmantots USB centrmezgls;
 
-
datoram ir pievienotas citas USB ierīces;
 
-
kabeli pievienojat pieslēgvietai datorā priekšējā pusē;
 
-
datora USB pieslēgvieta neatbalsta jaudas izvades standartu. (5 V, 500 mA)
Pareizi lietojiet un utilizējiet akumulatorus un lādētājus
• 
Nemetiet akumulatorus ugunī. Utilizējot vecus akumulatorus, sekojiet 
visiem vietējiem noteikumiem.
• 
Nenovietojiet akumulatorus vai kameras sildīšanas ierīcēs, piemēram, 
mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkaršanas gadījumā 
akumulatori var uzsprāgt.