Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
197
Pielikums
Programmaparatūras atjaunināšana
Savienojiet kameru ar datoru un atjauniniet kameras objektīva 
programmaparatūru.
• 
Nevar palaist aparatūras jauninājumu, ja nav pilnībā uzlādēts akumulators. 
Pirms palaižat aparatūras jauninājumu, pilnībā uzlādējiet akumulatoru.
• 
Atjauninot aparatūru, tiks atiestatītai lietotāja iestatījumi un vērtības. (Datums, 
laiks, valoda, kā arī video nemainās.)
• 
Kamēr notiek atjaunināšana, neizslēdziet kameru.
Izslēdziet kameru.
Pievienojiet kameru datoram, izmantojot USB kabeli.
• 
Kamerā jāiesprauž USB kabeļa mazais gals. Ievietojot kabeli otrādi, var tikt 
sabojāti faili. Ražotājs neuzņemas atbildību par datu zudumiem.
• 
Ja mēģināt iespraust USB kabeli HDMI pieslēgvietā, kamera var 
nedarboties pareizi.
Ieslēdziet kameru.
Datorā, izvēlieties i-Launcher 
ĺ
 Firmware Upgrade.
Ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus, lai kamerā 
lejupielādētu programmaparatūru.
• 
Varat lejupielādēt kameras vai objektīva programmaparatatūru.
Izslēdziet kameru, kad beidzas lejupielāde.
Atvienojiet USB kabeli.
Ieslēdziet kameru.
Nospiediet [m] 
ĺ
 q 
ĺ
Ierīces informācija 
ĺ
Programmatūras atjaunināšana
ĺ
Korpusa 
programmaparatūra
 vai 
Objektīva programmaparatūra
.
10 
Izvēlieties  no kameras uznirstošā loga, lai atjauninātu 
programmaparatūru.