Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
198
Pielikums
Pirms sazināties ar klientu apkalpošanas centru
Ja rodas problēmas, pirms sazināties ar apkopes centru, mēģiniet tās 
novērst, izmantojot problēmu novēršanas ieteikumus.
Atstājot kameru apkopes centrā, atstājiet arī citas sastāvdaļas, kuru dēļ, 
iespējams, radās kļūme, piemēram, atmiņas karti un akumulatoru. 
Problēma
Ieteicamais risinājums
Kameru nevar ieslēgt
• 
Pārbaudiet, vai ir ievietots akumulators.
• 
Pārbaudiet, vai akumulators ir ievietots pareizi.
• 
Uzlādējiet akumulatoru.
Kamera pēkšņi 
izslēdzas
• 
Uzlādējiet akumulatoru.
• 
Kamera var būt enerģijas taupības režīmā vai 
displejs izslēdzas automātiski. (172. lpp.)
• 
Kamera var automātiski izslēgties, lai nepieļautu 
atmiņas kartes bojājumus, kas var rasties 
pārmērīga karstuma ietekmē. Vēlreiz ieslēdziet 
kameru.
Akumulatora uzlādes 
līmenis strauji 
samazinās
• 
Akumulatora uzlādes līmenis var krasi 
samazināties zemā temperatūrā (zem 0 °C/32 °F).  
Neļaujiet akumulatoram atdzist — ielieciet to 
kabatā. 
• 
Izmantojot zibspuldzi vai ierakstot video, 
akumulatora uzlādes līmenis strauji samazinās. 
Ja nepieciešams, uzlādējiet akumulatoru 
atkārtoti.
• 
Akumulators nolietojas, un pēc laika tas 
ir jānomaina. Ja akumulatora kalpošanas 
ilgums strauji samazinās, iegādājieties jaunu 
akumulatoru.
Problēma
Ieteicamais risinājums
Nav iespējams 
uzņemt fotoattēlus
• 
Atmiņas kartē nepietiek vietas. Izdzēsiet 
nevajadzīgos failus vai ievietojiet jaunu karti.
• 
Formatējiet atmiņas karti.
• 
Atmiņas karte ir bojāta. Iegādājieties jaunu 
atmiņas karti.
• 
Atmiņas karte ir bloķēta. Atbloķējiet karti.  
(189. lpp.)
• 
Pārbaudiet, vai kamera ir ieslēgta.
• 
Uzlādējiet akumulatoru.
• 
Pārbaudiet, vai akumulators ir ievietots pareizi.
Kameras darbība 
pēkšņi tiek apturēta
Izņemiet akumulatoru un ievietojiet to vēlreiz.
Kamera uzkarst
Kameras lietošanas laikā tā var sakarst. Tas ir 
normāli un neiespaido kameras kalpošanas ilgumu 
vai veiktspēju.
Zibspuldze pēkšņi 
iedegas
Zibspuldze var iedegties statiskās elektrības 
izlādes dēļ. Tas nenorāda uz kameras darbības 
traucējumiem. 
Zibspuldze 
nedarbojas
• 
Iespējams, ka zibspuldzes iespēja ir iestatīta uz 
Izslēgta. (101. lpp.)
• 
Zibspuldzi nevar izmantot dažos režīmos.
Nepareizs datums un 
laiks
Izvēlnē q iestatiet datumu un laiku. (172. lpp.)
Ekrāns vai pogas 
nedarbojas
Izņemiet akumulatoru un ievietojiet to vēlreiz.