Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
199
Pielikums > 
Pirms sazināties ar klientu apkalpošanas centru
Problēma
Ieteicamais risinājums
Atmiņas kartes kļūda
• 
Izslēdziet kameru un pēc tam ieslēdziet to 
vēlreiz.
• 
Izņemiet atmiņas karti un ievietojiet to vēlreiz.
• 
Formatējiet atmiņas karti.
Jūsu dators 
neatpazīst SDXC vai 
UHS-1 atmiņas karti
SDXC atmiņas kartes izmanto exFAT faila sistēmu. 
Lai Windows XP datorā izmantotu SDXC atmiņas 
kartes vai UHS-1 atmiņas kartes, kuras formatētas 
ar exFAT failu sistēmu Windows XP datorā, 
lejupielādējiet un atjauniniet exFAT faila sistēmas 
diskdzini, izmantojot Microsoft tīmekļa vietni. 
Televizorā vai 
datorā nevar attēlot 
fotoattēlus un video, 
kas saglabāti SDXC 
vai UHS-1 atmiņas 
kartē.
SDXC atmiņas kartes izmanto exFAT faila sistēmu. 
Lai lietotu SDXC atmiņas kartes vai UHS-1 atmiņas 
kartes, kuras formatētas ar exFAT faila sistēmu, 
pārliecinieties, ka ārējā ierīce ir savietojama ar 
exFAT faila sistēmu, pirms pievienojiet kameru 
ierīcei. 
Nevar attēlot failus
Ja maināt faila nosaukumu, kamera, iespējams, 
nevarēs atskaņot failu (faila nosaukumam jāatbilst 
DCF standartam). Ja rodas šāda veida problēma, 
attēlojiet failus datorā.
Fotoattēls ir neskaidrs
• 
Nodrošiniet, lai iestatītā fokusa iespēja būtu 
piemērota uzņemšanas veidam.
• 
Lai stabilizētu kameru, lietojiet statīvu.
• 
Nodrošiniet, lai objektīvs būtu tīrs. Ja tas tā nav, 
notīriet objektīvu. (186. lpp.)
Problēma
Ieteicamais risinājums
Fotoattēlā redzamās 
krāsas neatbilst 
faktiskajam sižetam
Nepareizs baltā balanss var radīt neatbilstošu 
krāsu. Izvēlieties gaismas avotam piemērotu 
pareizu baltā balansa iespēju. (81. lpp.)
Fotoattēls ir pārāk 
gaišs vai pārāk tumšs.
Fotoattēls ir pārgaismots vai ar nepietiekamu 
ekspozīciju.
• 
Pielāgojiet diafragmas atvēruma lielumu vai 
aizvara ātrumu.
• 
Pielāgojiet ISO jutību. (79. lpp.)
• 
• 
Pielāgojiet ekspozīcijas vērtību. (111. lpp.)
Fotoattēli ir izkropļoti
Kamerai var būt minūtes izkropļojums, izmantojot 
platleņķa objektīvu, kas iespējo uzņemšanu plata 
leņķa skatā. Šī parādība ir normāla un neliecina par 
darbības traucējumiem.
Atskaņošanas 
ekrāns neparādās 
pievienotajā ārējā 
ierīcē
• 
HDMI kabelim jābūt atbilstoši pievienotam pie 
ārējā monitora.
• 
Atmiņas kartei noteikti jābūt pareizi ierakstītai.
Dators neatpazīst 
kameru
• 
Nodrošiniet, lai USB kabelis būtu pareizi 
pievienots.
• 
Pārbaudiet, vai kamera ir ieslēgta.
• 
Noteikti izmantojiet atbalstīto operētājsistēmu.
Failu pārsūtīšanas 
laikā dators pārtrauc 
savienojumu ar 
kameru
Failu pārsūtīšana, iespējams, ir pārtraukta statiskās 
elektrības izlādes dēļ. Atvienojiet USB kabeli un 
pievienojiet to vēlreiz.