Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
200
Pielikums > 
Pirms sazināties ar klientu apkalpošanas centru
Problēma
Ieteicamais risinājums
i-Launcher 
nefunkcionē pareizi
• 
Aizveriet programmu i-Launcher un restartējiet 
to.
• 
Atkarībā no datora specifikācijām un vides, 
iespējams, programmu nevarēs palaist 
automātiski. Šajā gadījumā datorā noklikšķiniet 
uz Sākt 
ĺ
 Visas programmas 
ĺ
 Samsung 
ĺ
 i-Launcher 
ĺ
 Samsung i-Launcher
(Operētājsistēmā Windows 8 atveriet 
Sākuma ekrānu, un pēc tam izvēlieties Visas 
programmas
 
ĺ
 Samsung i-Launcher.) Vai 
datorā ar operētājsistēmu Mac noklikšķiniet 
uz Lietojumprogrammas 
ĺ
 Samsung 
ĺ
 
i-Launcher.
Automātiskais fokuss 
nedarbojas
• 
Objekts neatrodas fokusā. Kad objekts atrodas 
ārpus AF zonas, uzņemiet, kustinot objektu uz 
AF zonas iekšpusi un daļēji nospiežot [Aizvars].
• 
Objekts atrodas pārāk tuvu. Atkāpieties no 
objekta un uzņemiet to.
• 
Fokusa režīms ir iestatīts uz MF. Pārslēdziet 
režīmu uz AF.
Problēma
Ieteicamais risinājums
AEL funkcija 
nedarbojas
AEL funkcija nedarbojas t, M, i un s 
režīmos. Izvēlieties citu režīmu, lai izmantotu šo 
funkciju.
Objektīvs nedarbojas
• 
Nodrošiniet, lai objektīvs būtu pareizi uzmontēts. 
• 
Noņemiet objektīvu no kameras un uzmontējiet 
to no jauna.
Ārējā zibspuldze 
nedarbojas
Ārējai ierīcei noteikti jābūt pareizi uzstādītai un 
ieslēgtai.
Datuma un laika 
iestatījumi parādās, 
ieslēdzot kameru
• 
Iestatiet datumu un laiku no jauna.
• 
Šis ekrāns parādās, kad kameras iekšējais strāvas 
avots ir pilnībā izlādējies. Ievietojiet pilnībā 
uzlādētu akumulatoru un pagaidiet vismaz  
72 stundas, lai nomainītos iekšējā strāvas avota 
izslēgšanas statuss.