Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
202
Pielikums > 
Kameras tehniskie dati
Fokusēšana
Veids 
Hibrīda AF (fāzes atklāšana un kontrasts)
Fokusēšanas punkts
• 
Kopējie AF punkti: 105 punkti (fāzes atklāšanas 
AF), 247 punkti (kontrasta AF)
• 
Izvēle: 1 punkts (brīva izvēle)
• 
Daudzpunktu: normāli 21 (3X7) punkti 
(šķērspunkts 1), tuvplāna 35 punkti
• 
Sejas noteikšana: Maks. 10 sejas 
Režīms
 Viens AF, Secīgs AF, Manuālais fokuss, Skāriena 
AF un Aizvars
AF palīdzības lampiņa
Aizvars
Veids 
Elektroniski vadīts vertikāli darbojošs fokusa 
līmeņa aizvars
Ātrums
• 
Automātisks: 1/8 000–1/4 sek. (pieejams EFS)
• 
Manuāli: 1/8 000–30 sek. (1/3 EV solis) 
(pieejams EFS)
• 
Spuldze (laika ierobežojums: 4 minūtes)
Ātrākais aizvara ātrums ir ierobežots līdz  
1/6 000 sek., izmantojot mehānisko aizvaru.
Ekspozīcija
Mērīšanas sistēma
TTL 221 (17X13) Bloka segments
Mērīšana: Daudzpunktu, Centrsvērts, Punkts
Mērīšanas diapazons: EV 0–18 (ISO100 · 30 mm, F2)
Kompensācija
±3 EV (1/3 EV solis)
AE bloķēšana
AEL poga 
ISO ekvivalents
• 
1 solis: Automātisks, ISO 100, ISO 200, ISO 400, 
ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400,  
ISO 12800, ISO 25600
• 
1/3 solis: Automātisks, ISO 100, ISO 125,  
ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320, ISO 400,  
ISO 500, ISO 640, ISO 800, ISO 1000, ISO 1250, 
ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200,  
ISO 4000, ISO 5000, ISO 6400, ISO 8000,  
ISO 10000, ISO 12800, ISO 16000, ISO 20000, 
ISO 25600
* Automātiskie ISO iestatījumi ir izvēlami līdz pat ISO 3200.