Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
211
Pielikums > 
Terminu skaidrojums
Aizvara ātrums
Aizvara ātrums attiecas uz laika periodu, kas paiet no aizvara atvēršanas 
līdz tā aizvēršanai, un ir svarīgs faktors, kas ietekmē attēla spilgtumu, jo tas 
kontrolē, cik daudz gaismas izies cauri diafragmas atvērumam pirms attēla 
sensora sasniegšanas. Ātrs aizvara ātrums pieļauj mazāku izgaismojuma 
ilgumu, fotoattēls kļūst tumšāks un kustīgu objektu aprises ir skaidrākas.
sRGB (standarta RGB)
Krāsu attāluma iekšējais standarts, ko noteikusi IEC (Starptautiskā 
elektrotehniskā komisija). Tas noteikts datoru monitoru krāsu attālumiem, 
un to izmanto kā standarta krāsu attālumu, kas paredzēts Exif.
Vinjetēšana
Attēla spilgtuma vai piesātinājuma samazināšanas tā perifērijā (pie ārējām 
malām) salīdzinājumā ar attēla centru. Izmantojot vinjetēšanu, var pievērst 
uzmanību objektiem, kas atrodas attēla centrā.
Baltā balanss (krāsu balanss)
Krāsu (parasti primāro krāsu - sarkanās, zaļās un zilās) intensitātes 
pielāgošana attēlā. Baltās balansa vai krāsu balansa pielāgošanas mērķis ir 
pareizi attēlot krāsas attēlā.
Wi-Fi
Wi-Fi ir tehnoloģija, kas elektriskām ierīcēm ļauj apmainīties ar datiem 
bezvadu tīklā.
WPS (Wi-Fi aizsargātā iestatīšana)
WPS ir tehnoloģija, kas aizsargā mājas bezvadu tīklus.