Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
213
Pielikums
A
Adobe Photoshop Lightroom  183
Aizvara ātrums  18, 20
Akumulators
Apkopes centrs  198
Atmiņas karte
Attēla pielāgošana
Attēla vednis  83
Automātiska fokusēšana  84
B
Baby Monitor  149
Bezvadu tīkls  135
D
E
Ekrāna veids  48
Ekspozīcijas vērtība (EV)  16, 111
Enerģijas taupīšanas režīms  172
F
Faili
Failu pārsūtīšana
Fokusēšanas attālums  21
Fotoattēli
I
Ikonas
Atskaņošanas režīms  47
Uzņemšanas režīms  45
Izšķirtspēja
Atskaņošanas režīms  130
Uzņemšanas režīms (filma)  114
Uzņemšanas režīms (fotoattēls)  77
K
Kamera
Atvienošana (Windows)  179
Izkārtojums  30
Savienojums ar datoru  178
Savienojums kā ar noņemamu  
disku  178
Kameras tehniskie dati  201
L
M
N
NFC (Tag & Go)  140
Alfabētiskais rādītājs