Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
24
Uzņemšanas koncepcijas
DOF priekšskatījums
Jūs varat nospiest [Dziļuma priekšskatījums], lai uzzinātu, kā izskatīsies 
uzņēmums. Kamera pielāgo diafragmas atvērumu iepriekš noteiktajiem 
iestatījumiem un rāda rezultātus ekrānā. Iestatiet funkcijas Dziļuma 
priekšskatījuma pogu uz Optiskais priekšskatījums. (168. lpp.)
Kompozīcija
Iemūžināt pasaules skaistumu ar kameru ir aizraujoši. Lai cik skaista būtu 
pasaule, vāja kompozīcija to nevar iemūžināt.
Attiecībā uz kompozīciju ir ļoti svarīgi noteikt objektu prioritātes. 
Fotoattēla kompozīcija ir objektu izvietojums kadrā. Parasti trešdaļu 
likuma izmantošana ļauj sasniegt labus rezultātus.
Trešdaļu likums
Lai pielietotu trešdaļu likumu, sadaliet attēlu 3 x 3 vienādu taisnstūru 
struktūrā.
Lai izveidotu fotoattēlu kompozīciju, kur vislabāk izceļas objekts, objektam 
noteikti jāatrodas vienā no centrālā taisnstūra stūriem.