Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
25
Uzņemšanas koncepcijas
Ievērojot trešdaļu likumu, tiks izveidoti fotoattēli ar stabilu un neatvairāmu 
kompozīciju. Tālāk redzami daži piemēri.
Fotoattēli ar diviem objektiem
Ja jūsu objekts atrodas vienā no fotoattēla stūriem, tas rada nelīdzsvarotu 
kompozīciju. Varat līdzsvarot fotoattēlu, uzņemot otru objektu pretējā 
stūrī, lai izlīdzinātu fotoattēla "svaru".
1. objekts
2. objekts
1. objekts
2. objekts
Nestabils
Stabils
Uzņemot ainavu fotoattēlus, centrējoties uz horizontu, tiks radīts 
nelīdzsvarots efekts. Piešķiriet fotoattēlam vairāk "svara", pavirzot 
horizontu augšup vai lejup.
1. objekts
2. objekts
1. objekts
2. objekts
Nestabils
Stabils