Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
Mana kamera
30
Kameras izkārtojums
Nr.
Nosaukums
Komandas pārslēgs
• 
Izvēlnes ekrānā: virzieties uz 
nepieciešamo izvēlnes elementu.
• 
Viedajā panelī: pielāgojiet izvēlēto 
iespēju.
• 
Uzņemšanas režīmā: pielāgojiet 
aizvara ātrumu vai diafragmas 
atvēruma lielumu dažos uzņemšanas 
režīmos un mainiet fokusa apgabala 
izmēru.
• 
Atskaņošanas režīmā: skatiet 
sīktēlus vai palieliniet vai samaziniet 
fotoattēlu. Atveriet vai aizveriet 
pastāvīgo vai sērijveida uzņēmumu 
mapi atskaņošanas režīmā. Pārtīt 
video uz priekšu vai uz atpakaļ.
Režīmu pārslēgs
• 
t: Viedais automātiskais režīms 
(55. lpp.)
• 
P: Programmas režīms (57. lpp.)
• 
A: Diafragmas atvēruma prioritātes 
režīms (59. lpp.)
• 
S: Aizvara prioritātes režīms (60. lpp.)
• 
M: Manuālais režīms (61. lpp.)
• 
T: Pielāgots režīms 1 (63. lpp.)
• 
U: Pielāgots režīms 2 (63. lpp.)
• 
i: Objektīva prioritātes režīms  
(64. lpp.)
• 
s: Viedais režīms (66. lpp.)
• 
B: Wi-Fi (134. lpp.)
Pieslēgumvietas vāks
Nr.
Nosaukums
Pieslēgumvieta
Iebūvēta zibspuldze (102. lpp.)
Zibspuldzes uznirstošā poga  
(102. lpp
.)
Mikrofons
Objektīva atvienotājmehānisma poga
Attēla sensors
10
Objektīva montāža
11
Dziļuma priekšskatījuma poga  
(24. lpp
.)
12
Objektīva montāžas rādītājs
13
AF indikators/taimera spuldze
14
Ieslēgšanas slēdzis
15
Aizvara poga
16
17
DIRECT LINK poga: palaidiet 
priekšiestatīto Wi-Fi funkciju. (33. lpp.)
1
3
2
4
5
6
7
8
10
9
11
12
13
17
16
15
14