Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
Mana kamera > 
Kameras izkārtojums
31
Nr.
Nosaukums
Diskdziņa pārslēgripa
• 
• 
J: Pastāvīgs (96. lpp.)
• 
• 
Video ierakstīšanas poga
Sāk video ierakstīšanu.
Nospiediet un turiet pogu un tad ritiniet 
komandripu, lai pielāgotu ekspozīcijas 
vērtību.
• 
Uzņemšanas režīmā: bloķējiet 
pielāgoto ekspozīcijas vērtību vai 
fokusu.
• 
Atskaņošanas režīmā: aizsargājiet 
izvēlēto failu.
Fn poga
Piekļūstiet viedajam panelim un 
precizējiet dažus iestatījumus.
o poga
• 
Izvēlnes ekrānā: saglabājiet izvēlētās 
opcijas.
• 
Uzņemšanas režīmā: ļaujiet manuāli 
izvēlēties fokusa apgabalu dažos 
uzņemšanas režīmos.
Dzēšanas/pielāgošanas poga
• 
Uzņemšanas režīmā: veiciet piešķirto 
funkciju. (168. lpp.)
• 
Atskaņošanas režīmā: dzēsiet failus.
Nr.
Nosaukums
Navigācijas poga (viedais pārslēgs)
• 
Uzņemšanas režīmā
 
-
D: mainīt ekrānā redzamo 
informāciju.
 
-
I: izvēlieties ISO vērtību.
 
-
C: izvēlieties baltā balansa iespēju.
 
-
F: izvēlieties AF režīmu.
• 
Citās situācijās 
Virzieties attiecīgi augšup, lejup, 
pa kreisi, pa labi. (Varat pagriezt 
navigācijas pogu.) 
Demonstrēšanas poga
Ieejiet Atskaņošanas režīmā, lai apskatītu 
fotoattēlus vai video.
10
Statusa lampiņa 
Norādiet kameras statusu.
• 
Mirgo: saglabājot fotoattēlu, 
uzņemot video, sūtot datus uz datoru, 
pievienojoties bezvadu lokālajam 
tīklam vai sūtot fotoattēlu.
• 
Deg pastāvīgā režīmā: kad nenotiek 
datu pārsūtīšana, kad datu pārsūtīšana 
uz datoru ir pabeigta vai tiek uzlādēts 
akumulators.
11
MENU poga
Piekļuve iespējām vai izvēlnēm.
12
13
Skatu meklētājs (33. lpp.)
14
Kameras acs cilindrs
6
7
9
2
1
3
4
5
8
10
11
12
13
14