Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
Mana kamera > 
Kameras izkārtojums
33
Skatu meklētāja leņķa un dioptrijas pielāgošana
Pielāgojiet skatu meklētāja leņķi un ērti uzņemiet. Viegli izvelciet skatu meklētāju ( ) un 
pagrieziet to, lai pielāgotu leņķi ( ).
Dioptrijas pielāgojuma pārslēgs ir pieejams, kad jūs izvelkat skatu meklētāju. Ja attēls skatu 
meklētājā nav skaidrs, pagrieziet dioptrijas pielāgojuma pārslēgu, lai uzlabotu attēlu.
Nepielāgojiet skatu meklētāja leņķi un negrieziet dioptrijas pielāgojuma pārslēgu virs atļautajām robežām. Tā 
neievērošana var sabojāt skatu meklētāju un dioptrijas pielāgojuma parslēgu.
Pogas DIRECT LINK izmantošana
Varat ērti ieslēgt Wi-Fi funkciju, nospiežot [DIRECT LINK].  
Lai atgrieztos iepriekšējā režīmā, vēlreiz nospiediet [DIRECT LINK].
Pogas DIRECT LINK iestatīšana
Varat izvēlēties Wi-Fi funkciju, ko palaist, nospiežot [DIRECT LINK]. (168. lpp.)
DIRECT LINK 
iespējas iestatīšana
Uzņemšanas režīmā nospiediet [m] 
ĺ
 d 
ĺ
 Atslēgu kartēšana 
ĺ
DIRECT LINK
ĺ
 
iespēja.