Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
Mana kamera > 
Sākotnējās iestatīšanas veikšana
37
Nospiediet [I], lai izvēlētos Datuma veids, un tad 
nospiediet [o].
10 
Nospiediet [D/I], lai izvēlētos datuma veidu, un tad 
nospiediet [o].
Atpakaļ
Language
Laika josla
Datuma iestatījumis
Laika iestatījumis
Datuma veids
Datuma veids
GGGG/MM/DD
MM/DD/GGGG
DD/MM/GGGG
Londona
English
11 
Nospiediet [I], lai izvēlētos Laika tips, un tad nospiediet [o].
12 
Nospiediet [D/I], lai izvēlētos laika veidu, un tad 
nospiediet [o].
Atpakaļ
Londona
2014/01/01
10:00 AM
Laika josla
Datuma iestatījumi
Laika iestatījumi
Datuma veids
Laika tips
Laika tips
12H
24H
13 
Nospiediet [m], lai pabeigtu sākotnējo iestatīšanu.