Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
Mana kamera
38
Funkciju (iespēju) izvēle
Izvēle ar pogām
Lai pārvietotos, ritiniet komandripu, vai pagrieziet navigācijas pogu, vai 
nospiediet [D/I/C/F], un pēc tam nospiediet [o], lai izvēlētos 
iespēju.
Izvēle ar skārienu
Lai pieskartos ekrānam, neizmantojiet asus priekšmetus, piemēram, pildspalvas 
vai zīmuļus. Šādi var sabojāt ekrānu.
Vilkšana: pieskarieties ar pirkstu 
displeja zonai, un velciet pirkstu, 
neatlaižot to no displeja.
Pieskaršana: lai izvēlētos izvēlni vai 
iespēju, pieskarieties ikonai.
Traukšana: viegli notrauciet ar 
pirkstu pa ekrānu.