Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
3
Informācija attiecībā uz veselību un drošību
Ja kamerā iekļūs šķidrums vai svešķermeņi, nekavējoties 
atvienojiet visus elektroenerģijas padeves avotus, piemēram, 
akumulatoru, vai lādētāju un sazinieties ar Samsung apkopes 
centru.
Ievērojiet visus noteikumus, kas aizliedz kameras lietošanu 
noteiktās vietās.
• 
Nepieļaujiet mijiedarbību ar citām elektroniskām ierīcēm.
• 
Atrodoties lidmašīnā, izslēdziet kameru. Kamera var radīt lidmašīnas 
iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrību noteikumus 
un izslēdziet kameru, kad to pieprasa lidsabiedrības darbinieki.
• 
Izslēdziet kameru medicīnas iekārtu tuvumā. Kamera var radīt medicīnas 
iekārtu darbības traucējumus slimnīcās vai citās veselības aprūpes 
iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, norādītos brīdinājumus un 
medicīnas darbinieku norādījumus.
Nelietojiet kameru elektrokardiostimulatoru tuvumā.
Atbilstoši ražotāja un izpētes grupas ieteikumiem, saglabājiet drošu 
distanci starp kameru un visiem elektrokardiostimulatoriem, lai izvairītos 
no iespējamiem traucējumiem. Ja jums ir jebkāds iemesls aizdomām, 
ka kamera traucē elektrokardiostimulatora vai citas medicīniskas ierīces 
darbībai, nekavējoties izslēdziet kameru un sazinieties ar sirds stimulatora 
vai medicīniskās ierīces ražotāju, lai saņemtu padomu, kā rīkoties šādā 
situācijā.
     Uzmanību! — gadījumi, kas var radīt bojājumus kamerai 
vai citam aprīkojumam
Ja ilgāku laiku nelietojat kameru, izņemiet no tās 
akumulatorus.
Pretējā gadījumā akumulatori var iztecēt vai sarūsēt un radīt nopietnus 
kameras bojājumus.
Aizstāšanai lietojiet tikai oriģinālus, ražotāja ieteiktus litija 
jonu akumulatorus. Nebojājiet un nekarsējiet akumulatoru.
Neoriģināli, bojāti vai sakarsuši akumulatori var izraisīt uzliesmojumu vai 
ķermeņa traumas.
Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus 
akumulatorus, lādētājus, vadus un piederumus.
• 
Neapstiprinātu akumulatoru, lādētāju, vadu un piederumu lietošana 
var izraisīt akumulatoru uzsprāgšanu, sabojāt kameru vai izraisīt traumu 
gūšanu.
• 
Samsung neuzņemas atbildību par traumām vai bojājumiem, kas 
radušies neapstiprinātu akumulatoru, lādētāju, vadu vai piederumu 
lietošanas rezultātā.
Izmantojiet akumulatoru tam paredzētajam mērķim.
To nepareizi lietojot, var rasties ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.