Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
Mana kamera > 
Funkciju (iespēju) izvēle
39
• 
Pieskaroties ekrānam vai velkot pa to, var mainīties tā krāsas. Tas neliecina par 
nepareizu darbību; tā ir raksturīga skārienekrāna īpašība. Lai samazinātu šo 
krāsas maiņu, pieskaršanos un vilkšanu veiciet viegli, nepielietojot spēku.
• 
Skārienekrāns var nedarboties pareizi, ja kamera tiks izmantota vidē ar augstu 
atmosfēras mitruma līmeni.
• 
Skārienekrāns var nedarboties pareizi, ja ekrāns tiks pārklāts ar aizsargplēvi 
vai citiem piederumiem.
• 
Atkarībā no skatīšanas leņķa ekrāns var izskatīties tumšāks. Lai uzlabotu 
izšķirtspēju, noregulējiet spilgtumu vai mainiet skata leņķi.
Izmantošana m
Nospiediet [m] vai pieskarieties pie 
 uz ekrāna, un tad mainiet 
uzņemšanas iespējas vai iestatījumus.
Piem., fotoattēla izmēra izvēle P režīmā
Pagrieziet režīmu pārslēgu uz P.
Nospiediet [m] vai pieskarieties pie 
.
Ritiniet komandas pārslēgu vai nospiediet [D/I], lai 
pārietu uz b un tad nospiediet [o].
• 
Varat arī pieskarties b uz ekrāna.
Pagrieziet navigācijas pogu, vai nospiediet [D/I], lai 
pārvietotus uz Fotogrāfijas izmērs, un tad nospiediet [o].
• 
Var arī vilkt iespēju sarakstu, un tad pieskarties iespējai.
Atlasīt
Atpakaļ
AutoShare
Fotogrāfijas izmērs
Kvalitāte
ISO
OLED krāsa
Izslēgta