Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
Mana kamera > 
Funkciju (iespēju) izvēle
40
Pagrieziet navigācijas pogu, vai nospiediet [D/I], lai 
pārvietotus uz iespēju, un tad nospiediet [o].
• 
Var arī vilkt iespēju sarakstu, un tad pieskarties iespējai.
• 
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet [m] vai 
pieskarieties pie Atpakaļ.
Atlasīt
AutoShare
Fotogrāfijas izmērs
Kvalitāte
ISO
OLED krāsa
(3:2) (5472x3648)
(3:2) (3888x2592)
(3:2) (2976x1984)
(3:2) (1728x1152)
(16:9) (5472x3080)
Fotogrāfijas izmērs
Atpakaļ
Lai pārslēgtos uz uzņemšanas režīmu, nospiediet [m] vai 
pieskarieties pie Atpakaļ.
Viedā paneļa izmantošana
Lai piekļūtu dažām funkcijām, piemēram, ekspozīcijai, ISO un baltā 
balansam, nospiediet [f] vai pieskarieties pie 
 uz ekrāna.
Piem., pielāgojiet ekspozīcijas vērtību P režīmā
Pagrieziet režīmu pārslēgu uz P.
Nospiediet [f] vai pieskarieties pie 
.