Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
Mana kamera > 
Funkciju (iespēju) izvēle
41
Pagrieziet navigācijas pogu vai nospiediet 
[D/I/C/F], lai pārvietotos uz EV, un tad 
nospiediet [o].
• 
Iespēju var izvēlēties, vienkārši ritinot komandripu un nespiežot 
[o].
• 
Iespēju var arī izvēlēties, pieskaroties tai.
EV : 0.0
Regulēt
Atpakaļ
Dažas iespējas var pielāgot, 
velkot tās. 
Lai pārvietotos, ritiniet komandripu, vai pagrieziet navigācijas 
pogu, vai nospiediet [C/F], lai pielāgotu ekspozīcijas 
vērtību, un pēc tam nospiediet [o].
• 
Varat arī vilkt pārslēgripu ekrānā un tad pieskarieties Iestatīt, lai 
pielāgotu opciju.
EV : 0.0
Atpakaļ
Iestatīt
iFn lietošana
Nospiediet [i-Function], i-Function objektīvam, lai manuāli izvēlētos 
un pielāgotu objektīva aizvara ātrumu, diafragmas atvēruma vērtību, 
ekspozīcijas vērtību, ISO jutību un baltā balansu.
Izvēlieties iespēju.
Pielāgot iespējas vērtību.